Comparative
Strona główna PDF Drukuj Email

 

ISSN: 1508-2008

e-ISSN: 2082-6737

 

 

Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe to czasopismo wydawane w Instytucie Ekonomii na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Czasopismo jest dofinansowane przez  Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego.

Logo ES

 

Redakcja wdraża procedurę zabezpieczającą oryginalność publikacji naukowych oraz przestrzega zasad recenzowania prac napływających do redakcji czasopisma zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Historia, cele i zakres tematyczny czasopisma

Comparative Economic Research.Central & Eastern Europe jest wydawane od roku 1998 przez Instytut Ekonomii na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, jednego z czołowych uniwersytetów w Polsce.

Celem periodyku jest publikowanie oryginalnych wyników empirycznych badań porównawczych z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych, dotyczących głównie krajów z obszaru Europy Środkowej i Wschodniej. W ramach badań ekonomicznych i społecznych, szczególnie istotne jest znaczenie:

1)      Zagadnień makroekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem:

a.       wzrostu gospodarczego i zrównoważonego rozwoju,

b.      globalizacji gospodarki,

c.       rynku pracy,

d.      rynku finansowego,

e.       kursów walut,

f.       transferu technologii,

g.      ekonomii rozwoju,

h.      kwestii europejskiej integracji gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem jednolitego rynku europejskiego oraz polityki gospodarczej i społecznej UE, kwestii regulacyjnych i globalizacji.

2)      Zagadnień mikroekonomicznych, związanych z małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz procesem ich internacjonalizacji i zdolności do tworzenia innowacji.

 

Czasopismo obecnie posiada 15 punktów MNiSW.

 

Czasopismo jest indeksowane w poniższych bazach danych:

 

 • Arianta
 • Baidu Scholar
 • BazEkon
 • Cabell's Directory
 • CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)
 • Celdes
 • CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure)
 • CNPIEC
 • DOAJ (Directory of Open Access Journals)
 • EBSCO (relevant databases)
 • EBSCO Discovery Service
 • EconBiz

 • EconLit
 • ECONIS
 • ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences)
 • Genamics JournalSeek
 • Google Scholar
 • Index Copernicus
 • J-Gate

 • Journal Guide
 • JournalTOCs
 • KESLI-NDSL (Korean National Discovery for Science Leaders)

 • Microsoft Academic
 • Naviga (Softweco)
 • POL-index
 • Primo Central (ExLibris)
 • ProQuest (relevant databases)

 • Publons
 • ReadCube
 • Research Papers in Economics (RePEc)
 • ResearchGate
 • SCImago (SJR)
 • Sherpa/RoMEO

 • SCOPUS (Elsevier)
 • Summon (Serials Solutions/ProQuest)
 • TDOne (TDNet)
 • Thomson Reuters - Emerging Sources Citation Index
 • Ulrich's Periodicals Directory/ulrichsweb
 • WanFang Data
 • WorldCat (OCLC)

 


Czasopismo zostało także zgłoszone do baz:

Central and Eastern European Online Library

PsycINFO/American Psychological Association

Abstracts in Economic History

Social Science Research Network (SSRN)

Wilson - Education Abstracts

Wilson - Humanities Abstracts

Wilson - Social Sciences Abstracts